O NÁS
O naši Stanici

Koně jsou stejně jako člověk živými tvory, schopnými pociťovat bolest a utrpení a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka.

Vítáme vás na stránkách občanského sdružení Stanice pro koně v nouzi o.s. Toto sdružení vzniklo na pomoc koním, ale také jejich majitelům. Jako "Stanice" pro koně disponujeme několika místy pro koně, kteří se dostanou do stavu nouze.

Do naší stanice přijímáme pouze koně ohrožené na zdraví, životě nebo koně týrané.

V naší stanici léčíme pouze koně, kteří mají šanci na zlepšení zdravotního stavu a plnohodnotný život.

Koně, kteří nemají šanci na plnohodnotný život nebo zlepšení zdravotního stavu přijímáme pouze abychom jim umožnili důstojný odchod na onen svět.

Koně nerozmnožujeme.

Tuto činnost děláme pouze z vlastního přesvědčení, z vlastní vůle a z vlastních prostředků.

Jestliže se najde někdo, kdo nám fandí a chce nám v naší činnosti pomoci nebo nás jinak podpořit, budeme rádi, rozhodně však na pomoc jiných nespoléháme.

 Pomáhají nám:

Kontaktní informace:


Stanice pro koně v nouzi o.s.

předseda sdružení: Petra Kaločová

IČ: 22678981

Adresa: Třanovice 103, 739 53

Telefon: 774 09 99 09

e-mail : konevnouzi@seznam.cz nebo roszkova@equitum.cz
foto foto foto