NEJSME ÚTULEK
Nejsme útulek

Nejsme útulek ...

Fair Play + TargoPro ty, kteří by si mysleli, že je možno k nám svého "již nelukrativního" koně odložit na důchod nebo dožití, aby uvolnil místo jinému ekonomicky zajímavějšímu koni sděluji, že taková možnost zde není. Dle našeho názoru je povinností majitele se o koně postarat i na sklonku jeho života a toto by si měl každý při pořizování koně nebo jiného zvířete uvědomit a být na to připraven.

Co se týče koní nevyléčitelně nemocných, kteří nejsou a nebudou nikdy schopni vést alespoň částečně plnohodnotný život a jejich přežívání jim způsobuje utrpení nebo bolest - tito jsou přijímáni, ale pouze za účelem jejich důstojného odchodu na onen svět.

Důvody k uspání jsou:
Nevyléčitelná nemoc, těžké poranění, genetická nebo vrozená vada, zranění zjevně projevující znaky velké bolestivosti, výhřezu, zlomFair Play + Targoeniny končetiny, pánve nebo páteře, celkové vyčerpání nebo stáří zvířete- je li další přežívání spojeno s trvalým a nepřiměřeným utrpením. Usmrcení zvířete vždy provádí veterinární lékař, stanovenými veterinárními prostředky způsobující ztrátu citlivosti a následně smrt.

Umístění koní:
Koně, kteří u nás našli nový domov neprodáváme, nepůjčujeme do bezplatných ani jiných pronájmů. Zkušenosti nám to nedovolují.

Zdravé koně předáváme zdarma do spřátelených a dlouhodobě nám známých jezdeckých klubů nebo rodinných stájí, kde jsme si naprosto jisti, že kůň bude mít využití a bude o něj řádně postaráno.

Koně nerozmnožujeme!

Nový koník Jackpot

Máme nového koně jménem Jackpot