Honey
10.2. 2015 Ne vždy se nám povede o co se snažíme. :( Dne 10.1. 2015 byl uspán koník Honey. Přes veškerou snahu se nám nepodařilo jeho stav změnit natolik, aby byl schopen bezbolestného pohybu. Zchvácení bylo natolik fatální, že po kontrolních rentgenech, které ukazovaly silně zrotovanou kopytní kost před vyzutím kopyta, jsme se rozhodli Honeyho uspat. I přes to, že baštil jen seno, travní granule a speciální granule a krmivo pro koně s laminitidou se nám nepodařlo ho zachránit.